Φιλοσοφία μαθήματος

Στο Χορευτικό Όμιλο "ΑΧΝΑ" διδάσκονται Κυπριακοί και Ελληνικοί παραδοσιακοί χοροί, καθώς επίσης και λαϊκοί. Η εμπειρία και η μεταδοτικότητα του χοροδιδασκάλου, του παρέχει την δυνατότητα να δίνει συμβουλές σε όλους τους χορευτές, έτσι ώστε να βελτιώνουν την τεχνική τους και να λύνονται τα πόδια του κάθε χορευτή σε πολύ γρήγορο χρονικό διάστημα.

free joomla templatesjoomla templates

© 2013 www.xoachna.com - All Rights Reserved. Designed by tpanic.com